Γυμνάσιο Ελεούσας Ιωαννίνων 2014-2015

(Stop Animation)

Εργασίες των μαθητών της Α Γυμνασίου στο μάθημα της Τεχνολογίας, με την επίβλεψη της εκπαιδευτικού Πέλλη Ευαγγελίας.


FREE (= do whatever you want, attribute if you want) program by Kaseluris.Nikos.1959, version 2014.12.01.3.