Λύγγος

Γεωγραφία

Από τον Πολύλοφο κατηφορίζοντας τον κεντρικό δρόμο πρός Τύρια συναντάμε το τελευταίο χωριό των Γραμμενοχωρίων, το Λύγγο, στην πλαγιά ενός λόφου.
Πρόκειται για ορεινό οικισμό (υψόμ.760 μ.) του Δήμου Ζίτσας, 28 χλμ. ΝΔ των Ιωαννίνων ο οποίος μέχρι το 1955 ήταν γνωστός με το όνομα Μοσπίνα.

Ιστορία

Από τις πολλές εκκλησίες που υπάρχουν εδώ αξιολογότερη είναι η κεντρική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η εκκλησία αυτή παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη πρωτοτυπία καθώς είναι τρισυπόστατη, δηλαδή κάτω από τη ίδια στέγη συνυπάρχουν τρεις εκκλησίες: της Μεταμόρφωσης, της Κοιμήσεως και των Εισοδίων της Θεοτόκου, μια σε κάθε κλίτος. Από τις τρεις συστεγαζόμενες εκκλησίες η πίο παλιά είναι η κεντρική της Κοιμήσεως. Σύμφωνα με τον Στέφανο Μπέττη αναϊστορήθηκε το 1788.
Είναι μονόκλιτη "βασιλική" χτίστηκε και ιστορήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Βρίσκεται σε μια ωραία εξοχική τοποθεσία και περιβάλλεται από υπεραιωνόβια δέντρα, κυρίως βελανιδίες. Η εκκλησία πανηγυρίζει όπως και όλο το χωριό στην εορτή της Πεντηκοστής.

ΠΗΓΕΣ:
1) Google maps
2) https://www.zitsa.gov.gr/visit/villages/71-luggos

ΣΥΝΤΑΞΗ: {2019} Καρακατσιάνης Παύλος