ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εδώ παρουσιάζουμε κάποιες ιντερνέτ-διευθύνσεις που μας φάνηκαν χρήσιμες:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
 1. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. ΠΣΔ: Γυμνάσια Ελλάδας.
 3. ΠΣΔ: Λύκεια Ελλάδας.
 4. Γυμνάσιο Βασιλικής, Λευκάδα.
 5. Το υπουργείο Παιδείας.
 6. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 7. Η ΠΑΙΔΕΙΑ, ο Ελληνικός Εκπαιδευτικός WEB Server.
 8. European SchoolNet.

ΔΙΑΦΟΡΑ:
 1. Μηχανή-Αναζήτησης: Google.gr.
 2. Πύλη: in.gr.
 3. Η Γλώσσα Προγραμματισμού Java.

ΑΡΧΕΙΑ:
 1. Βίντεο που δίχνει την ακτινοβολία των ΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ.
 2. Βίντεο-τραγούδι "tell me why".

Περιμένουμε τα σχόλια σας mail at gym-eleous.ioa.sch.gr


Last Modified:
Created: 2009.09.15
Url: http://gym-eleous.ioa.sch.gr/links.html
Home: http://gym-eleous.ioa.sch.gr/